Link4 jest pierwszym na rynku ubezpieczycielem oferującym swoim klientom polisy ubezpieczeniowe przez telefon. Link4 należy do największej firmy ubezpieczeniowo-finansowej w Polsce Grupy PZU. Towarzystwo ubezpieczeniowe jest liderem ubezpieczeń direct na rynku oraz nieustannie rozszerza swoją działalność ubezpieczeniową o współpracę z multiagencjami, partnerami strategicznymi oraz bankami. Link4 posiada szeroki pakiet produktów jak ubezpieczenia osobowe, majątkowe, mieszkaniowe, komunikacyjne, czy turystyczne. Ubezpieczyciel główny nacisk kładzie na rozwój nowych technologi oraz innowacyjnych rozwiązań, które dadzą klientom dodatkową wartość, tak aby spełnić ich wszystkie wymagania. Link4 wykorzystując w swojej codziennej działalności biznesowej najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w całkowity sposób, zmienia postrzeganie o ubezpieczeniach wśród swoich klientów.

Ubezpieczenia komunikacyjne w  Link4

Link4 nieustannie wzbogaca swoje oferty produktowe o nowe ubezpieczenia tak, aby dostosować się do ciągle zmieniających się warunków na świecie po to, by spełnić wszystkie oczekiwania zarówno klientów, jak i partnerów biznesowych. Do jednych z najważniejszych rozwiązań należy uzupełnienie oferty produktowej o nowy typ ubezpieczenia pomoc po wypadku dla osób korzystających z ubezpieczenia OC. Dzięki tej ofercie ubezpieczony otrzymuje szybką gwarancję obsługi w momencie, kiedy wypadku, które doszło na terenie Polski z winy innego kierowcy posiadającego ubezpieczenie w innym przedsiębiorstwie niż Link4. W tej sytuacji ubezpieczyciel wypłaci jak najszybciej pieniądze poszkodowanemu, a sam zgłosi się o odszkodowanie do ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Ochrona NNW komunikacyjny w Link4

Link4 poszerzył swoją ofertę NNW o nowy zakres ochrony. Do tej pory Ubezpieczyciel wypłacał odszkodowanie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, jednak teraz zmienił zakres, dodając również łagodniejszy uszczerbek. Został on wprowadzony do nowej tabeli uszczerbkowej opisującej jednakowo rozpoznanie oraz skutek nieszczęśliwego wypadku. Link4 wypłaca odszkodowanie w momencie podjęcia leczenia, a nie jak to miało miejsce wcześniej dopiero po leczeniu. Dodatkowym wymaganiem jest przedstawienie ubezpieczalni dokumentów świadczących o podjęciu leczenia.