Dzień: 14 listopada 2021

Link4 lider wśród ubezpieczycieli

Link4 (https://superpolisa.pl/partner/link4/) jest to spółka należąca do największego ubezpieczyciela na rynku Polskim Grupy PZU. Link4 to pierwsza w Polsce firma oferująca produkty ubezpieczeniowe przez telefon. Jest także liderem na rynku ubezpieczeń direct oraz nieustannie rozszerza swoją działalność o współpracę z bankami, multiagencjami i partnerami strategicznymi. Link4 ma bogatą ofertę produktów ubezpieczeniowych, począwszy od ubezpieczeń na życie po ubezpieczenia majątkowe. Posiada w swojej ofercie również szereg innych ubezpieczeń jak komunikacyjne, turystyczne, mieszkaniowe, a także ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wobec nieustannie zmieniających się warunków na świecie Link4 kładzie główny nacisk na innowacyjne rozwiązania, które w zdecydowany sposób dostarczą wartość klientom oraz partnerom biznesowym. Link4 jako pierwszy ubezpieczyciel poprzez rozwój nowych technologi w swoich wewnętrznych procesach, a także relacjach biznesowych z klientami całkowicie odmienił sposób myślenia o ubezpieczeniach. Link4 rok 2020 zakończył 47 zrobotyzowanymi procesami oraz 9 aplikacjami, które w zdecydowany sposób wspierają codzienną pracę pracowników.

Technologia blockchain w Link4

Link4 jest pierwszym towarzystwem ubezpieczeniowym w Polsce, które zaczął udostępniać dokumenty publiczne klientom oraz partnerom biznesowym. Dokumenty wykorzystują trwały nośnik danych oparty na technologi blockchain. W ten sposób klienci mają zapewniony dostęp do dokumentów w elektronicznej wersji, a to gwarantuje ich nieusuwalność oraz niezmienność w czasie. Ubezpieczyciel ogranicza konieczność przesyłania papierowej korespondencji.

Pandemia COVID oraz jego wpływ na działalność ubezpieczyciela Link4

W dobie pandemii Link4 wprowadził wiele udogodnień dla swoich pośredników. Niespełna tydzień od wybuchu pandemii w Polsce umożliwił zawarcie umowy ubezpieczenia na odległość, bez konieczności podpisania dokumentów. Dodatkowo ubezpieczyciel uruchomił specjalną infolinię szkodową dla klientów będącymi pracownikami służb medycznych, straży miejskiej, policji oraz innych instytucji publicznych, którzy bezpośrednio musieli walczyć z pandemią. Z infolinii mogli również skorzystać wolontariusze niosący pomoc ludziom  zakażonym na COVID, a także seniorom.  Tego typu zgłoszenia rozpatrywane są przez Link4 w pierwszej kolejności. 

Link4 należy do największego ubezpieczyciela w Polsce Grupy PZU, Link4 jako pierwszy w Polsce udostępnia dokumenty oparte na technologi blockchain, Link4 ma w swojej ofercie szereg ubezpieczeń od komunikacyjnych, na życie po ubezpieczenia turystyczne.