Link4

Link4 lider wśród ubezpieczycieli

Link4 (https://superpolisa.pl/partner/link4/) jest to spółka należąca do największego ubezpieczyciela na rynku Polskim Grupy PZU. Link4 to pierwsza w Polsce firma oferująca produkty ubezpieczeniowe przez telefon. Jest także liderem na rynku ubezpieczeń direct oraz nieustannie rozszerza swoją działalność o współpracę z bankami, multiagencjami i partnerami strategicznymi. Link4 ma bogatą ofertę produktów ubezpieczeniowych, począwszy od ubezpieczeń na życie po ubezpieczenia majątkowe. Posiada w swojej ofercie również szereg innych ubezpieczeń jak komunikacyjne, turystyczne, mieszkaniowe, a także ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wobec nieustannie zmieniających się warunków na świecie Link4 kładzie główny nacisk na innowacyjne rozwiązania, które w zdecydowany sposób dostarczą wartość klientom oraz partnerom biznesowym. Link4 jako pierwszy ubezpieczyciel poprzez rozwój nowych technologi w swoich wewnętrznych procesach, a także relacjach biznesowych z klientami całkowicie odmienił sposób myślenia o ubezpieczeniach. Link4 rok 2020 zakończył 47 zrobotyzowanymi procesami oraz 9 aplikacjami, które w zdecydowany sposób wspierają codzienną pracę pracowników.

Technologia blockchain w Link4

Link4 jest pierwszym towarzystwem ubezpieczeniowym w Polsce, które zaczął udostępniać dokumenty publiczne klientom oraz partnerom biznesowym. Dokumenty wykorzystują trwały nośnik danych oparty na technologi blockchain. W ten sposób klienci mają zapewniony dostęp do dokumentów w elektronicznej wersji, a to gwarantuje ich nieusuwalność oraz niezmienność w czasie. Ubezpieczyciel ogranicza konieczność przesyłania papierowej korespondencji.

Pandemia COVID oraz jego wpływ na działalność ubezpieczyciela Link4

W dobie pandemii Link4 wprowadził wiele udogodnień dla swoich pośredników. Niespełna tydzień od wybuchu pandemii w Polsce umożliwił zawarcie umowy ubezpieczenia na odległość, bez konieczności podpisania dokumentów. Dodatkowo ubezpieczyciel uruchomił specjalną infolinię szkodową dla klientów będącymi pracownikami służb medycznych, straży miejskiej, policji oraz innych instytucji publicznych, którzy bezpośrednio musieli walczyć z pandemią. Z infolinii mogli również skorzystać wolontariusze niosący pomoc ludziom  zakażonym na COVID, a także seniorom.  Tego typu zgłoszenia rozpatrywane są przez Link4 w pierwszej kolejności. 

Link4 należy do największego ubezpieczyciela w Polsce Grupy PZU, Link4 jako pierwszy w Polsce udostępnia dokumenty oparte na technologi blockchain, Link4 ma w swojej ofercie szereg ubezpieczeń od komunikacyjnych, na życie po ubezpieczenia turystyczne.

Link4 pierwszy w Polsce ubezpieczyciel sprzedający produkty przez telefon

Link4 jest pierwszym na rynku ubezpieczycielem oferującym swoim klientom polisy ubezpieczeniowe przez telefon. Link4 należy do największej firmy ubezpieczeniowo-finansowej w Polsce Grupy PZU. Towarzystwo ubezpieczeniowe jest liderem ubezpieczeń direct na rynku oraz nieustannie rozszerza swoją działalność ubezpieczeniową o współpracę z multiagencjami, partnerami strategicznymi oraz bankami. Link4 posiada szeroki pakiet produktów jak ubezpieczenia osobowe, majątkowe, mieszkaniowe, komunikacyjne, czy turystyczne. Ubezpieczyciel główny nacisk kładzie na rozwój nowych technologi oraz innowacyjnych rozwiązań, które dadzą klientom dodatkową wartość, tak aby spełnić ich wszystkie wymagania. Link4 wykorzystując w swojej codziennej działalności biznesowej najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w całkowity sposób, zmienia postrzeganie o ubezpieczeniach wśród swoich klientów.

Ubezpieczenia komunikacyjne w  Link4

Link4 nieustannie wzbogaca swoje oferty produktowe o nowe ubezpieczenia tak, aby dostosować się do ciągle zmieniających się warunków na świecie po to, by spełnić wszystkie oczekiwania zarówno klientów, jak i partnerów biznesowych. Do jednych z najważniejszych rozwiązań należy uzupełnienie oferty produktowej o nowy typ ubezpieczenia pomoc po wypadku dla osób korzystających z ubezpieczenia OC. Dzięki tej ofercie ubezpieczony otrzymuje szybką gwarancję obsługi w momencie, kiedy wypadku, które doszło na terenie Polski z winy innego kierowcy posiadającego ubezpieczenie w innym przedsiębiorstwie niż Link4. W tej sytuacji ubezpieczyciel wypłaci jak najszybciej pieniądze poszkodowanemu, a sam zgłosi się o odszkodowanie do ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Ochrona NNW komunikacyjny w Link4

Link4 poszerzył swoją ofertę NNW o nowy zakres ochrony. Do tej pory Ubezpieczyciel wypłacał odszkodowanie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, jednak teraz zmienił zakres, dodając również łagodniejszy uszczerbek. Został on wprowadzony do nowej tabeli uszczerbkowej opisującej jednakowo rozpoznanie oraz skutek nieszczęśliwego wypadku. Link4 wypłaca odszkodowanie w momencie podjęcia leczenia, a nie jak to miało miejsce wcześniej dopiero po leczeniu. Dodatkowym wymaganiem jest przedstawienie ubezpieczalni dokumentów świadczących o podjęciu leczenia.

Link4 na rynku ubezpieczeń direct

Link4 – Superpolisa to przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, która jako pierwsze w Polsce wprowadziło sprzedaż polis za pośrednictwem telefonu. Właścicielem firmy jest Grupa kapitałowa PZU. Link4 jest liderem na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych typu direct w Polsce, rozszerzając swoją współpracę o banki, multiagencje oraz dodatkowych partnerów biznesowych. Towarzystwo zostało utworzone w 2003 roku. Na początku swojej działalności firma oferowała tylko i wyłącznie ubezpieczenia samochodu. Na chwilę obecną poszerzyła swoją ofertę produktową o ubezpieczenia mieszkania oraz podróży. Nieustannie zmieniający się rynek ubezpieczeń firma kładzie bardzo duży nacisk na rozwój innowacyjnych rozwiązań, tak by spełnić oczekiwania nawet najwybredniejszych klientów oraz partnerów biznesowych. Przy wykorzystaniu nowoczesnych technologi podczas procesów wewnętrznych z klientami, Link4 zmienia całkowicie myślenie o ubezpieczeniach.

Ubezpieczenie komunikacyjne OC

Jeżeli jesteś właścicielem samochodu osobowego, to zgodnie z obowiązującym prawem musisz posiadać ubezpieczenie komunikacyjne OC. Wykupując polisę OC w LInk4 oprócz standardowego ubezpieczenia OC, można nabyć dodatkowy pakiet, który zagwarantuje ubezpieczonemu szybką pomoc na miejscu wypadku. W ten sposób klient zyskuje całkowitą pewność, że nie zostanie sam z problemem. Link4 oferuje pakiet OC, który udostępnia samochód zastępczy po kolizji oraz assistance opony. Dodatkowo pakiet obejmuje przekazanie informacji osobie wskazanej, pomoc drogową na miejscu kolizji w 30 minut od zdarzenia, pomoc mechanika na miejscu wypadku lub holowanie do warsztatu przez nas wskazanego, czy też uruchomienie silnika pojazdu w momencie rozładowania akumulatora.

Ubezpieczenie Autocasco w Link4

Każdy właściciel pojazdu jest zobligowany literą prawa do wykupu obowiązkowego ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie OC ochrania kierowcę pojazdu przed konsekwencjami finansowymi podczas wypadku lub kolizji drogowej, które powstały z winy prowadzącego auto. Natomiast Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem ochraniający zarówno pojazd, jak i jego wyposażenie przed wszelkimi zdarzeniami losowymi jak właśnie wypadki czy kolizje. Wykupując polisę AC, można uchronić siebie przed dużymi kosztami naprawy samochodu, kiedy sami doprowadziliśmy do wypadku lub kolizji drogowej.